ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ο αθλητισμός και η φυσική αγωγή των Ελλήνων θα πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον ολυμπισμό και την ολυμπιακή ιδέα.
Έτσι ακριβώς όπως την παραλάβαμε αναλλοίωτη από τους προγόνους μας, έτσι οφείλουμε να την διατηρήσουμε και να την προάγουμε.
Δυστυχώς σήμερα η φυσική αγωγή των Ελλήνων και ειδικότερα ο αθλητισμός περνά μια βαθιά δομική κρίση αξιών, κρίση κοινωνική, κρίση ανθρωπιστική, σηματοποίησης και εμπορευματοποίησης του αθλητικού ιδεώδους, του «Ευ αγωνίζεσθαι» και του «Νους υγιής εν σώματι υγιεί».
Με αφορμή την ανάληψη και τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 στην Αθήνα, ο αποπροσανατολισμός από την κεντρική ιδέα του αθλητισμού, και σχεδιάστηκε και οργανώθηκε επιμελώς κατά τέτοιο τρόπο που κακοποιήθηκε βάναυσα η ιδέα του ολυμπισμού.
Το όραμα «Αθλητισμός για όλους» έγινε δυστυχώς για πολύ λίγους και το οποίο όφελος για ακόμα λιγότερους.
Σε αυτόν τον εφήμερο και δίχως αύριο ανταγωνισμό των πολυεθνικών για την σηματοποίηση και εμπορευματοποίηση των αγώνων και του ερασιτεχνικού αθλητισμού…
Οι «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» απαντούν…
ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση δημόσιων αθλητικών χώρων.
ΟΧΙ στα «ΣΔΙΤ», Σύμπραξη δημοσίων και ιδιωτικών φορέων για την αξιοποίηση της περιουσίας του ελληνικού λαού, καθώς επίσης και στην συνδιαχείρηση Δημοσίου και ιδιωτικών εταιρειών για διεκδίκηση και συνδιοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων.
ΟΧΙ στην ανασφάλιστη εργασία και την υποαπασχόληση εργαζομένων στο χώρο του αθλητισμού.
ΟΧΙ σε κάθε είδους βίας / ρατσισμού (συλλογική, ατομική).
ΟΧΙ στη μάστιγα του doping, Που στόχο έχει ρεκόρ και κέρδη καθώς επίσης και την εμπορευματοποίηση του αθλητισμού.
ΟΧΙ στο ξεπούλημα και στην ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ.
ΟΧΙ στην πολιτικοοικονομική διαπλοκή του αθλητισμού.
Ο αθλητισμός και η φυσική αγωγή είναι για όλους τους Ελεύθερους Πολίτες αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό δικαίωμα των Ελλήνων.

Οι «ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» δεσμεύονται για:

1. Ανάδειξη και στήριξη του μαζικού ερασιτεχνικού αθλητισμού.
2. Να αλλάξουν την υπάρχουσα κατάσταση στην οποία παραχωρούνται αθλητικοί χώροι και στάδια στην τοπική αυτοδιοίκηση δίχως πόρους (απόρροια του ν. 423/76), με συνέπεια να υπολειτουργούν αν δεν έχουν ήδη καταρρεύσει.
3. Να επιστρέψουν οι πόροι και τα διαθέσιμα του ΟΠΑΠ στο Υπουργείο Πολιτισμού, σήμερα τα διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών.
4. Απλή αναλογική σε όλα τα εκλεγμένα όργανα στον αθλητισμό (ομοσπονδίες, σύλλογοι)
5. Έλεγχος, διαφάνεια και διαβούλευση για το δημόσιο χρήμα που χορηγείται από το κράτος στις ομοσπονδίες και αθλητικούς οργανισμούς.
6. Σταθερή χρηματοδότηση σε βάθος δεκαετίας από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ποσοστό από 0.4% που είναι τώρα σε τουλάχιστον 1.8 με 2% .
7. Αύξηση των δαπανών του Υπουργείου Παιδείας, για τον σχολικό αθλητισμό που αποτελεί το ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας μας.
8. Πρόγραμμα Αθλητικής Ανάπτυξης «Ελλάδα 2013» από την ΓΓΑ σε συνεργασία με την περιφέρεια (συντήρηση σχολικών και αθλητικών εγκαταστάσεων, σχολικοί αγώνες, προμήθεια αθλητικού υλικού, διενέργεια σχολικών αγώνων και ανάπτυξη αθλημάτων σε τοπικό επίπεδο).
9. Ανταποδοτικά κοινωνικά οφέλη για τον προσχολικό και σχολικό αθλητισμό από (ΜΜΕ, εμπόριο και τουριστική βιομηχανία).
10. Αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων «Αθήνα 2004» για δημόσιες και αθλητικές χρήσεις από τις Δημοτικές αρχές.
11. Εκδημοκρατισμό, κοινωνικό έλεγχο, διαφάνεια και επαναπροσδιορισμό των πόρων.
12. Δίχως διακρίσεις ενασχόληση του λαού με τον αθλητισμό και την φυσική αγωγή. (χρώμα, φυλή, καταγωγή, θρησκευτικό δόγμα καθώς επίσης και οικονομικές δυνατότητες).
13. Ενιαίο φορέα αθλητισμού και φυσικής αγωγής ( με δημοκρατική και κοινωνικό- πολιτική στόχευση).
14. Ενιαίο φορέα αθλητισμού και φυσικής αγωγής σε κάθε τομέα όπως :
1) αθλητισμός προσχολικός / σχολικός /τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
2) φυσική αγωγή (για όλους)
3) αγωνιστικός αθλητισμός
4) στελέχωση των εθνικών ομάδων.
5) οικογενειακός αθλητισμός.
6) ιατρικός αθλητισμός αποκατάστασης.
7) αθλητισμός άνω των 60.
15. Σύνδεση του ενιαίου φορέα με τους τομείς Παιδεία/ Υγεία /Πολιτισμός.
16. Ορθολογική ανάπτυξη των αθλημάτων.
17. Ανάπτυξη του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής: σε μη προνομιούχες ομάδες του πληθυσμού:
1) νέες μητέρες
2) παιδιά πολυτέκνων
3) ΑΜΕΑ
4) Άνεργοι
18. Προτεραιότητα οι αθλούμενοι και όχι μεμονωμένοι αθλητές.
19. Η φυσική αγωγή και η ενασχόληση με αυτήν να είναι συμβατή με τον ελεύθερο χρόνο και τις ανάγκες της κοινωνίας που στοχεύει.
20. Υποχρέωση του ΟΠΑΠ είναι η ποσοστιαία χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων (κρατικών) καθώς επίσης και η οικονομική στήριξη των εθνικών ομάδων (νέων, εφήβων/κορασίδων, ανδρών/γυναικών).
21. Μόνιμο, σταθερό και αυτοτελές κονδύλι για τον αθλητισμό και την φυσική αγωγή.
22. Η χρηματοδότηση του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής θα είναι υπόθεση της πολιτείας και μόνο αυτής.
23. Ελεύθερες και προσβάσιμες οι αθλητικές υποδομές της χώρας.
24. Αθλητισμός για όλους σημαίνει επαναπροσδιορισμός , αναδιοργάνωση των αθλητικών πόρων υπέρ όλων των αθλούμενων.
25. Ακύρωση και κατάργηση όλων των επιχορηγήσεων στα ερασιτεχνικά σωματεία που λειτουργούν ως Δούρειος Ίππος και επ΄ ωφελεία των ανώνυμων εταιρειών.
26. Διαχωρισμός και ξεκαθάρισμα του μαζικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού από τον επαγγελματικό αθλητισμό.
27. Έλεγχος όλων των Π.Α.Ε από τα κατ’ εξοχήν θεσμικά όργανα. ΣΔΟΕ, ελληνικά δικαστήρια .
28. Απαγόρευση συνεργασίας/ συμπράξεις, δήμων και αθλητικών οργανισμών/ ομοσπονδιών με αθλητικές ΑΕ με σκοπό την αποκλειστική ή μακροχρόνια μίσθωση ή παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.
29. Ανεξάρτητες και αυτοδιοίκητες ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες.
30. Ανεξάρτητη αθλητική δικαιοσύνη σε θέματα:
1) Οικονομικές διαφορές
2) Κανονισμός διαιτησίας
3) Παράβαση αθλητικών κανόνων
4) Ανάπτυξη και σχεδιαζόμενα προγράμματα
31. Αναβάθμιση του ρόλου της Γ.Γ.Α. Συγκέντρωση όλων των αρμοδιοτήτων και φορέων στην αναβαθμισμένη Γ.Γ.Α
32. Δημιουργία ενιαίου κέντρου έρευνας και τεχνολογίας για τον αθλητισμό και την φυσική αγωγή και κέντρο τεκμηρίωσης.
33. Ενίσχυση από τον ενιαίο φορέα αθλητισμού και της Γ.Γ.Α των προγραμμάτων φυσικής αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που είναι ο προθάλαμος για τις εθνικές μας ομάδες και επίσης όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων.
34. Αθλητικές ομοσπονδίες:
1) Αλλαγή φιλοσοφίας
2) Στήριξη οικονομική
3) Στήριξη επιστημονική
4) Στήριξη οργανωτική
Ανάπτυξη του αθλήματος με γνώμονα τον αθλητή και τους αθλούμενους. Όχι στο κυνήγι ρεκόρ- μεταλλίων και μεγάλων δαπανηρών αθλητικών διοργανώσεων.
35. Ανεξάρτητος φορέας αντιντόπινγκ , ενεργή συμμετοχή και στήριξη των W.A.D.A
36. Αθλητικά σωματεία. Αναβάθμιση του ρόλου τους, απαλλαγή από φορολογικές επιβαρύνσεις, ελεύθεροι και δωρεάν χρήση δημόσιων και δημοτικών εγκαταστάσεων.
37. Πλήρης κάλυψη του ερασιτέχνη αθλητή σε ιατροφαρμακευτική αγωγή (Δημόσια Νοσοκομεία), «κάρτα υγείας» ερασιτέχνη αθλητή.

Ο Πρόεδρος των Ελευθέρων Πολιτών
Μιχάλης Νικητάκης

ypografh-proedrou-1024x323