ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η οικονομική και κοινωνική κρίση οδηγούν σήμερα την τοπική Αυτοδιοίκηση στην απαξίωση ενός συγκεντρωτικού κράτους, που στραγγαλίζει τις τοπικές κοινωνίες και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση σε μαρασμό.

Πρωταρχικός στόχος και σκοπός, που θα πρέπει να οριοθετήσουμε, είναι ότι επιτέλους η τοπική αυτοδιοίκηση  θα πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, αφού με τις προσφερόμενες στους πολίτες και στην τοπική οικονομία υπηρεσίες, δρα άμεσα και πρακτικά υπέρ της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.

Με βασικό άξονα  τη δική μας πρόταση, δηλαδή την δήμος-κράτος, με οικονομική διοικητική αυτοτέλεια, στα πλαίσια των νόμων  και των διεθνών σχέσεων της χώρας μας, αρνούμαστε να υιοθετήσουμε το νέο μοντέλο-έκτρωμα της τοπικής αυτοδιοίκησης που μας λανσάρουν, απορρίπτουμε το θεσμικό πλαίσιο που προωθείται σε βάρος των τοπικών κοινωνιών και μετατρέπει τους δημάρχους σε manager και τους Δήμους σε επιχειρήσεις που θα λειτουργούν με βάση την ανταποδοτικότητα.

Θέσεις-Προτάσεις για Τοπική Αυτοδιοίκηση

Μητροπολιτική αυτοδιοίκηση

–      Αλλαγή της διαδικασίας για την εκλογή Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων, Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων. Όπως  ενιαίο ψηφοδέλτιο για εκλογή Δημάρχων,

ενιαίο ψηφοδέλτιο για εκλογή Περιφερειαρχών,

ενιαίο ψηφοδέλτιο για εκλογή Αντιπεριφερειαρχών,

ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή Δημοτικών Συμβούλων,

ενιαίο για την εκλογή Περιφερειακών Συμβούλων.

–      Κατάργηση της διορισμένης περιφερειακής διοίκησης και δημιουργία ενός κεντρικού επιτελικού οργάνου ελέγχου αποφάσεων και πράξεων.

Σήμερα, σύμφωνα με τον νόμο του Καλλικράτη, υπάρχουν και υφίστανται 7 περιφερειακές ενότητες ανά την Ελλάδα. Το Υπουργείο Εσωτερικών, ως αρμόδιος φορέας, διορίζει τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών. Το κόμμα των ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, εισηγείται όπως την κατάργηση των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών και την αντικατάσταση του από ένα κεντρικό επιτελικό όργανο ελέγχου, αποφάσεων και πράξεων, που θα ορίζεται από τις τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων (ανά περιφέρεια).

 

–      Αύξηση των περιφερειών σε επίπεδο νομών με διαίρεση των μεγάλων.

 

 1. Πλήρης διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Οικονομική Αυτοτέλεια: Επαναπροσδιορισμός αυτοτελών οικονομικών πόρων

 

 

Προτεινόμενοι Πόροι:

1. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

2. Τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης

3. Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων

4. Τέλη διαφήμισης

5. Τέλη χρήσης έργων, κτημάτων και υπηρεσιών

6. Εκμετάλλευση λειτουργίας νεκροταφείων

7. Εκμετάλλευση πόσιμων υδάτων από τον εκάστοτε δήμο

8. Πρόστιμα κοκ – τέλη καθαριότητας

9. Μισθώματα ακινήτων

10. Δικαίωμα εκποίησης ακίνητης περιουσίας

11. Εκχώρηση 100% των τελών αυτοκινήτων (τώρα δίδεται το 50%)

Η Κεντρική Διοίκηση δεν πρέπει να φορολογεί τους πολίτες που υφίστανται τους φόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (όχι σε διπλά χαράτσια).

 1.         Εθελοντική συνένωση Δήμων και Κοινοτήτων (επανεξέταση Καλλικρατη).

Η θέση του κόμματος των ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, για κατάργηση του νόμου του Καλλικράτη, που διέπεται από αλληλεπικαλύψεις  και κενά είναι δεδομένη. Θεωρούμε ότι οι τοπικές κοινωνίες, θα πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο και ρόλο σε θέματα όπως η συνένωση δύο ή περισσοτέρων δήμων. Προτείνουμε την ανασύνθεση της σημερινής μορφής των Καλλικρατικών δήμων με την άμεση συμμετοχή των πολιτών.

 

 1.         Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποκλειστικός δικαιούχος της άσκησης των διοικητικών λειτουργιών της με μοναδική δυνατότητα παρέμβασης του κράτους ,την οικονομική ενίσχυσή της.
 2.         Νέος κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, στα πλαίσια της ανεξάρτητης λειτουργίας των Οργανισμών Δήμων και Κοινοτήτων.

Ο Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, δεν πρέπει να βάζει προσχώματα στην ομαλή λειτουργία του Δήμου. Το μακρύ χέρι της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν θα πρέπει να αλλοιώνει την  μορφή διοικητικής άσκησης λειτουργίας του Δήμου. Αυτό θα γίνει με ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο το οποίο θα ενταχθεί και στο νέο κώδικα, όπου θα προκύψει μετά από διαβούλευση των αρμοδίων φορέων.

 1.          Ανάπτυξη τοπικών αναπτυξιακών υπηρεσιών, με στόχο την αξιοποίηση των τοπικών χαρακτηριστικών, στον τομέα της οικονομίας, του τουρισμού, της εκμετάλλευσης της γης.

Συγκεκριμένα, για το κεφάλαιο της εκμετάλλευσης της γης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επαγγελματική κατάρτιση και δράσεις ενημέρωσης των αγροτών, η ανάπτυξη βιολογικών καλλιεργειών και της κτηνοτροφίας. Όλα αυτά ενσωματώνονται στην τοπική κοινωνία με την δημιουργία ανά δήμο, ενός γραφείου υποστήριξης και διεκπεραίωσης, που θα είναι επανδρωμένο από εξειδικευμένο προσωπικό. Επίσης θεωρούμε απαραίτητο την ενίσχυση των βιολογικών καλλιεργειών και της κτηνοτροφίας, με την παρακολούθηση- ενημέρωση νέων τεχνικών μεθόδων καλλιεργειών και άρδευση. Σαφώς για να πετύχει το εγχείρημα χρειάζεται σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με την εκπαίδευση. Εκμετάλλευση και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και των γεωργικών εκτάσεων για επενδύσεις όπως τα φωτοβολταϊκά. Οργάνωση δικτύου προώθησης, διάθεσης, τοπικών γεωργικών προϊόντων καθώς και ενίσχυση πωλήσεων μέσω διαδικτύου. Σύνδεση τουρισμού και αγροτικού τομέα, με αγροτουριστικές εναλλακτικές δραστηριότητες, και ένταξης τους σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα ανάδειξης της αγροτικής κληρονομιάς. Επίσης προτείνουμε η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι παραλυμένοι να έχουν υπό τον έλεγχο τους τις τοπικές μαρίνες για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση τους. Σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει και η ανάπτυξη της οικοτεχνίας στις τοπικές κοινωνίες ως μικρές παραγωγικές μονάδες, για την προώθηση των τοπικών προϊόντων.

 1.          Ισότιμη πρόσβαση στο δικαίωμα στην εργασία, με ασφαλιστικές δικλίδες από τους κατά τόπους αυτοδιοικητικούς οργανισμούς και όχι από το κράτος.
 2.          Αναβάθμιση – Στελέχωση – Νέο οργανόγραμμα των Τοπικών Δημόσιων Υπηρεσιών με κριτήριο την αξιοκρατία αλλά και τις κοινωνικές δομές των τοπικών κοινωνιών (κοινωνικά κριτήρια).
 3.          Δημιουργία τοπικών δημοτικών τραπεζών.

Δημιουργία τοπικής, δημοτικής τράπεζας, με μόνο στόχο την αξιοποίηση της τοπικής παραγωγικής βάσης με κοινωνικές παρεμβάσεις. Οι συνεταιριστικές αυτές τράπεζες θα είναι υπό τον έλεγχο είτε του μητροπολιτικού δήμου είτε σε συνεργασία με περισσότερους δήμους.

 

 1.          Δημιουργία Διοικητικών Επιτρόπων  από εκπροσώπους των αιρετών και των εργαζομένων, για την καλύτερη δυνατή επίλυση προβλημάτων, δηλαδή επιτροπές διαβούλευσης.
 2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του τοπικού Δημοσίου Υπαλλήλου, με σκοπό την ικανοποίηση του γενικού συμφέροντος, με ισορροπία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους.
 3. Εκπαιδευτική αυτοτέλεια  σε παιδιά νηπιακής και παιδικής ηλικίας από τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές, στα πλαίσια των εθνικών σχεδιασμών.
 4. Πλήρης άσκηση της αρμοδιότητας σε θέματα στεγαστικής πολιτικής και προγραμματισμού, μιας συντονισμένης απάντησης στα ζητήματα στέγασης.
 5. Πλήρης αναζωογόνηση των τοπικών Συμβουλίων Νέων, με αρμοδιότητες και τομείς ευθύνης έτσι ώστε να μετατρέπονται οι νέοι σε ενεργούς πολίτες.

 

Θα πρέπει επιτέλους η κεντρική εξουσία να συνειδητοποιήσει ότι θεσμοί όπως τα τοπικά συμβούλια νέων δεν πρέπει να είναι απλά διακοσμητικοί. Ο θεσμός του τοπικού συμβουλίου νέων, για κάθε τοπική κοινωνία θα πρέπει να διέπεται από κανόνες που έχουν βασική αφετηρία την προετοιμασία των νέων στην ουσιαστική συμμετοχή τους στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της τοπικής κοινωνίας. Ο νέος μέσα από το τοπικό συμβούλιο ανά δήμο θα πρέπει να έχει λόγο και ρόλο   για όλα τα θέματα που ταλανίζουν την περιοχή του. Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου νέων θα πρέπει να εισακούγεται από την εκάστοτε δημοτική αρχή. Ο νόμος προβλέπει ότι ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου νέων να συμμετέχει σε συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, κάτι όμως που δυστυχώς δεν εφαρμόζεται, είτε από υπαιτιότητα της δημοτικής αρχής είτε από άλλους παράγοντες.

 1. Ενεργοποίηση του θεσμού των Τοπικών Συμβουλίων ως συμβουλευτικό όργανο της τοπικής διοίκησης, με παρεμβατικό ρόλο στις γειτονιές των πόλεων.
 2. Δημιουργία Τοπικού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, που θα ελέγχει την τοπική ανάπτυξη και θα εξασφαλίζει τους περιβαλλοντικούς όρους που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
 3. Αναθεώρηση του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας με εξειδίκευση, εκπαίδευση και πρόσβαση στα αρχεία της αστυνομίας για καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών και ασφάλειας.

Η δημοτική αστυνομία δεν πρέπει να παίζει το ρόλο εισπρακτικού ή κατασταλτικού οργάνου αλλά θα πρέπει να είναι και αρωγός στην κοινωνική συνοχή των πόλεων.

 1. Δημιουργία θεσμού Τοπικής Υπηρεσίας Πυρόσβεσης με τα κατάλληλα μέσα προστασίας δημόσιων χώρων, κατοικιών και δασικών εκτάσεων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση παρέμβαση για την αντιμετώπιση έκτακτων τέτοιων περιστατικών, σε πλήρης συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία.
 2. Δημιουργία Τοπικής Γραμματείας για θέματα Αποβλήτων και Ανακύκλωσης, με δυνατότητα εργοστασίων επεξεργασίας και ανακύκλωσης χάρτου, γυαλιού, ηλεκτρικών συσκευών, έτσι ώστε να ενθαρρύνουμε ένα πολιτισμένο βιώσιμο μέλλον.

 

 1. Ορισμός διακριτών ρόλων της τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Κεντρική Εξουσία, χωρίς αγκυλώσεις και δογματισμούς.

Το κόμμα των ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ πιστεύει ότι ο διαχωρισμός του ρόλου που πρέπει να παίξει η τοπική αυτοδιοίκηση σε σχέση με την κεντρική εξουσία, αποτελεί βασικό πυλώνα εκδημοκρατισμού της χώρας. Οι διακριτοί ρόλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να ορισθούν μετά από ουσιαστική διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς σε ένα συνεκτικό νομοσχέδιο χωρίς δογματισμούς και αγκυλώσεις ( ένας αρμόδιος, μια υπηρεσία, μία απόφαση).

 1. Ο έλεγχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Κεντρική Διοίκηση θα πρέπει να ασκείται σε επίπεδο νομιμότητας και όχι σε επίπεδο επί μέρους ενεργειών.
 2. Δημιουργία Περιφερειακού Ελεγκτικού Συνεδρίου δράσεων και στόχων , για την καλύτερη δυνατή συνεργασία των Δήμων.
 3. Διαχειριστικοί έλεγχοι και αξιολόγηση αρμοδιοτήτων από ανεξάρτητη αρχή και όχι από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπ. Εσωτερικών.
 4. Δικαίωμα για αυτόνομες πολιτικές, σε τοπικό επίπεδο, χωρίς υποτέλεια σε κεντρικές πολιτικές στα όρια φυσικά που προβλέπουν οι νόμοι.
 5. Πλήρης διαχωρισμός εξουσιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κράτους.
 6. Δημιουργία Δημοτικής Βουλής ως ανώτατη πολιτική αντιπροσώπευσης των πολιτών.

Η δημοτική βουλή, θα λειτουργεί ως λαϊκή συνέλευση και θα παίζει ρόλο συμβουλευτικό της εκάστοτε δημοτικής αρχής με παρεμβατικό όμως λόγο και ρόλο στα δημοτικά θέματα .Ο δημότης θα έχει δυνατότητα παρέμβασης με τις προτάσεις του που μπορεί να έχουν σχέση με την γειτονία του αλλά και με ουσιαστικά προβλήματα του δήμου του. Με αυτό τον τρόπο επιτελείται η ενεργοποίηση του πολίτη από τη δημοτική αρχή και η αξιοποίηση του. Το κόμμα των ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ πιστεύει ότι η συμμετοχική δημοκρατία απαιτεί ενεργούς πολίτες.

 1. Ο Δήμος να έχει το δικαίωμα να επιλέγει, να διορίζει, να προβιβάζει και να απολύει το προσωπικό του.
 1. Ο Δήμος να επιλέγει τη διοικητική οργανωτική δομή του.
 2. Ο Δήμος να έχει το δικαίωμα να σχεδιάζει τις οικονομικές δραστηριότητες (χωροταξικά και πολεοδομικά προγράμματα με δική του ευθύνη) και να τακτοποιεί την δημοτική του περιφέρεια.
 3. Πρέπει να στηρίξουμε τις δοκιμαζόμενες τοπικές κοινωνίες με ένα συνεκτικό και οργανωμένο σχέδιο που θα αφορά την ανάπτυξη και την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.
 4. Θα επιβάλουμε την αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών με σειρά παρεμβάσεων, έτσι ώστε να μην υπάρχει ούτε ένας άνεργος στις πόλεις μας.
 5. Θα συνεισφέρουμε στην διασφάλιση της ολοκλήρωσης της διοικητικής μεταρρύθμισης και της αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης.
 6. Θα παλέψουμε και θα διεκδικήσουμε  τους ανάλογους πόρους, που θα διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των δήμων, για την άσκηση των αυξημένων αρμοδιοτήτων τους.
 7. Θα παλέψουμε στα πλαίσια της λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, να επικαιροποιηθεί ο νόμος του «Καλλικράτη» , ο οποίος δυστυχώς έχει πολλές ασάφειες στην εφαρμογή του, έχει αλληλεπικαλύψεις στην εφαρμογή του, γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και ελεγκτικές διαδικασίες που φρενάρουν την αποτελεσματική λειτουργία των δήμων.
 8. Θα απαιτήσουμε την πλήρη κάλυψη των οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό, που οι περικοπές των τελευταίων χρόνων έχουν οδηγήσει στην υπολειτουργία των δήμων.
 9. Θα απαιτήσουμε την οικονομική ανάπτυξη, με σεβασμό στο περιβάλλον και την δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος  κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και συνοχής.
 10. Απαιτούμε τη άμεση ψήφιση πολυνομοσχεδίου, για την ορθολογική λειτουργία των δήμων και τις αρμοδιότητες των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 11. Επιτέλους να λειτουργήσει η αρμόδια επιτροπή για την επεξεργασία του ενιαίου κώδικα δήμων και περιφερειών.

 

 1. Απαιτούμε ο θεσμός των λαϊκών αγορών να αποτελέσει αποκλειστική αρμοδιότητα των δήμων.
 2. Ζητάμε την εκπροσώπηση των τοπικών κοινωνιών στα διοικητικά συμβούλια των νοσοκομείων της κάθε περιοχής.
 3. Απαιτούμε από την κεντρική εξουσία, να εφαρμόσει το Σύνταγμα και να ασκείται κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών, όχι έλεγχος σκοπιμότητας αλλά νομιμότητας.
 4. Απαιτούμε διαφάνεια παντού, σε όλους και όλα, χωρίς τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του χθες.
 5. Διεκδικούμε την ισχυροποίηση και επέκταση των θεσμών διαβούλευσης με τούς πολίτες, την θεμελίωση ενός πρότυπου διακυβέρνησης της αυτοδιοίκησης, με μία νέα αντίληψη για την άσκηση διοίκησης, με αξιοκρατία, διαφάνεια, δημόσια λογοδοσία, κοινωνική συμμετοχή, αξίες και αρχές.
 6. Διεκδικούμε την άμεση καταβολή των παρακρατηθέντων, ύψους 164 εκατομμυρίων ευρώ στους δήμους, σύμφωνα με τον νόμο πού έχει ψηφίσει η Βουλή.
 7. Απαιτούμε τον περιορισμό του επιτοκίου δανεισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης ,χωρίς τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του ελεγκτικού συνεδρίου.
 8. Θα προχωρήσουμε στην ενδυνάμωση των κοινωνικών δομών των δήμων όπως: βρεφικοί-παιδικοί- βρεφονηπιακοί σταθμοί, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία, συνέχιση του προγράμματος « Βοήθεια στο σπίτι», κέντρα πρόληψης και απεξάρτησης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, κέντρα στήριξης Ρομά και ευπαθών ομάδων. Απαιτούμε από την κεντρική εξουσία τοπικά σχέδια για την απασχόληση, καθώς και προγράμματα  για την προσβασιμότητα, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη των Ρομά, των ανθρώπων με αναπηρία, των απεξαρτημένων από τα ναρκωτικά, των νόμιμων μεταναστών και των προσφύγων.
 9. Θα πρέπει να ενδυναμώσουμε την ανάπτυξη, με σειρά δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα όπως: λειτουργία κοινωνικών παντοπωλείων, φαρμακείων, προγράμματα αστέγων, δημιουργία συμβουλευτικών κέντρων για στήριξη ευπαθών ομάδων, ιατροκοινωνικά κέντρα Ρομά, ανάπτυξη δικτύων εθελοντισμού.
 10. Ειδική πρόβλεψη για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών πράσινης ανάπτυξης για την θέρμανση σχολικών κτηρίων (φωτοβολταϊκά).
 11. Ζητούμε την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ έτσι ώστε να ενισχυθούν οι τοπικές κοινωνίες, με προγράμματα όπως η κατασκευή και λειτουργία κοινωνικών υποδομών, υποστήριξη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων.
 12. Αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων για την μεγιστοποίηση των ωφελειών των πολιτών. Απαιτούμε την δημιουργία προγραμμάτων για αναπαλαίωση κτηρίων, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν ως κοινωνικά κέντρα, στέγες αστέγων και κοινωνικές κατοικίες.
 13. Άμεση εφαρμογή προγραμμάτων πού θα ενθαρρύνουν τους νέους στη δημιουργία επιχειρήσεων και στην εύρεση εργασίας, καθώς και την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας.
 14. Απαιτούμε πιστοποιημένες δομές με θεσμικά κατοχυρωμένη λειτουργία και διασφαλισμένους πόρους, για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, υγείας και εργασίας.

Εδώ θα πρέπει να δώσουμε ένα απτό παράδειγμα άσκησης κοινωνικής πολιτικής, η οποία δυστυχώς δεν έχει αξιοποιηθεί όπως θα έπρεπε και εννοούμε το πολύ σημαντικό και πρωτοπόρο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» . Το κόμμα των ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ πιστεύει ότι θα πρέπει το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα να έχει μόνιμη μορφή. Δηλαδή : να αποτελέσει μόνιμο θεσμό κοινωνικής παροχής με μόνιμο προσωπικό και όχι περιστασιακές εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων. Το κόμμα των ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ προτείνει την δημιουργία ανά δήμο τοπικού γραφείου απασχόλησης με την ονομασία «Δημιουργικός Διαδημοτικός Οργανισμός Απασχόλησης», έτσι ώστε οι μακροχρόνιοι άνεργοι να προωθούνται στην αγορά εργασίας.

 

 1. Απαιτούμε για τις πόλεις μας, καλύτερη και ουσιαστικότερη χωροταξική οργάνωση και περιβαλλοντική πολιτική, για την διαμόρφωση καλύτερων όρων ζωής.

Στους Δήμους των μεγάλων αστικών κέντρων η αειφόρος ανάπτυξη συνδέεται συχνά με την έννοια της αστικής ανάπλασης, δηλαδή των παρεμβάσεων μέσα στον ήδη δομημένο αστικό ιστό που έχουν στόχους:

Την επαναξιοποίηση του υπάρχοντος οικιστικού αποθέματος και ιδιαίτερα των παλαιών βιομηχανικών κτηρίων για σύγχρονες χρήσεις.

Την αύξηση του πράσινου και των ελεύθερων χώρων μέσα στον οικιστικό ιστό με κατεδαφίσεις γηρασμένων κτιρίων.

Τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών και των ποδηλατιστών με τη διαμόρφωση δικτύων πεζοδρόμων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, ποδηλατοδρόμων. Τα δίκτυα αυτά εμπλουτίζονται με φυτεύσεις πρασίνου, τοποθέτηση καθιστικών και φωτιστικών και ακόμη καλύτερα συνδέουν μεταξύ τους πλατείες και πάρκα, δημιουργώντας τις λεγόμενες «Πράσινες Διαδρομές» μέσα στην πόλη.

Την όσο γίνεται ευρύτερη χρήση βιοκλιματικών υλικών σε πλατείες, πεζοδρόμια κλπ για την αποφυγή του φαινομένου της «θερμικής νησίδας».

Την αναδιάταξη των οικονομικών δραστηριοτήτων και μέσα από αυτήν την τόνωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής σε περιοχές με έντονο πρόβλημα υποβάθμισης, αποβιομηχάνισης, τοπικής ανεργίας.

 1. Προτείνουμε την επέκταση του προγράμματος « Εξοικονομώ» σε όλες τις λειτουργίες των δήμων, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
 2. Διεκδικούμε, να επιτραπεί στους δήμους να κάνουν πρόσκληση ενδιαφέροντος, για τις δικές τους εκτάσεις, για την υλοποίηση του προγράμματος HELIOS, μέσα από ανοιχτή και διαφανή διαδικασία, με ανταποδοτικά οφέλη των δήμων και των τοπικών κοινωνιών.
 3. Νέες ουσιαστικές παρεμβάσεις,  για την υλοποίηση μεγάλων έργων στους δήμους. Νέος χωροταξικός σχεδιασμός στους δήμους, στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.
 4. Διεκδικούμε την απόδοση των κονδυλίων από το φόρο Ζύθου, ΤΑΠ και τα τέλη διαφήμισης.
 5. Απαιτούμε μόνιμη και σταθερή εργασία και όχι προγράμματα ημιαπασχόλησης με εξευτελιστικούς μισθούς.
 6. Εγκατάσταση όλων των Δημοτικών Υπηρεσιών σε Δημοτικά κτήρια.
 7. Ρύθμιση διαδικασίας είσπραξης των οφειλών προς τον Δήμο με κοινωνικά κριτήρια. Χωρίς πρόστιμα, με πολλές δόσεις και σε βάθος πενταετίας.
 8. Πρόγραμμα Αθλητικής Ανάπτυξης «Ελλάδα 2013» από την ΓΓΑ , σε συνεργασία με την περιφέρεια (συντήρηση σχολικών και αθλητικών εγκαταστάσεων, σχολικοί αγώνες, προμήθεια αθλητικού υλικού, διενέργεια σχολικών αγώνων και ανάπτυξη αθλημάτων σε τοπικό επίπεδο).
 9. Αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων «Αθήνα 2004» για δημόσιες και αθλητικές χρήσεις από τις Δημοτικές αρχές.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΤΑ:

 • Ø Ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των δήμων.
 • Ø Βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη, με οριοθέτηση βιομηχανικής δραστηριότητας και περιορισμό βιομηχανικής ρύπανσης.
 • Ø Προγράμματα σύγχρονης διαχείρισης οικοτόπων, υγροτόπων, ακτών και ορεινών όγκων.
 • Ø Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος και δασικού πλούτου.
 • Ø Δημιουργία προγραμμάτων προστασίας υδατικών αποθεμάτων από υπεράντληση.
 • Ø Πλήρη καταγραφή και οριοθέτηση περιοχών των ΟΤΑ.
 • Ø Δημιουργία υποδομών και μηχανισμών αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικά αίτια.
 • Ø Πυλώνες ευαισθητοποίησης των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Ø Δημιουργία και λειτουργία βιολογικών κέντρων καθαρισμού παραλιών και ρεμάτων.
 • Ø Ολοκληρωμένη πρόταση επεξεργασίας απορριμμάτων.
 • Ø Αξιοποίηση ΕΣΠΑ για έργα στον  τομέα του περιβάλλοντος.
 • Ø Ανάπτυξη προγραμμάτων ανακύκλωσης.
 • Ø Αξιοποίηση σύγχρονων μορφών αποκομιδής απορριμμάτων.
 • Ø Επεκτάσεις οδικών δικτύων των δήμων.
 • Ø Προγράμματα διαχείρισης υδατικών πόρων.
 • Ø Επέκταση προγραμμάτων προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.
 • Ø Ευρυζωνικές υποδομές για την εξυπηρέτηση πολιτών.
 • Ø Νέα δίκτυα πρασίνου.
 • Ø Επέκταση του κτηματολογίου.
 • Ø Νέος ‘’χάρτης’’ κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών ρυθμίσεων.
 • Ø Επέκταση αστικού πρασίνου.

Ζητάμε, διεκδικούμε και θα στηρίξουμε τις θέσεις και τις αρχές, για μια ανεξάρτητη, με διαφάνεια και αξιοκρατία, οργανωτική δομή των τοπικών κοινωνιών, με ίδιους πόρους που θα διαχειρίζονται για την ανάπτυξη των δήμων όλης της χώρας.

Το κόμμα των Ελευθέρων Πολιτών, διεκδικεί η τοπική αυτοδιοίκηση να γίνει πρωταγωνιστής της ανασυγκρότησης της χώρας, γιατί αποτελεί τον βασικό θεσμό της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.

« Ο Δήμος είναι εκείνος ο θεσμός που συντελεί στην καλύτερη και πληρέστερη ζωή του πολίτη»

 Αριστοτέλης  «Πολιτικά»

 

Ο Πρόεδρος των Ελευθέρων Πολιτών
Μιχάλης Νικητάκης

ypografh-proedrou-1024x323