ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΑΡ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΑΡ